Posty

Wpadka Prezydenta RP - wzorowy atak socjotechniczny

Jakiś czas temu pisałem że socjotechnika jest potężną bronią.
Opanowanie tej umiejętności jest bardzo ważne w zawodzie bezpiecznika i odpowiednio użyta może nam zagwarantować sukces operacji.
Poniżej link do artykułu o sile socjotechniki
Social engineering
W dniu dzisiejszym, (15.07.2020) pojawiła się informacja, że Prezydent RP padł ofiarą socjotechnicznego żartu który, jak w soczewce pokazał brak jakiegokolwiek systemu bezpieczeństwa.
Najpierw opis sytuacji który znajdziecie w poniższym linku.
Atak socjotechniczny na Prezydenta RP

Mamy więc przykład wzorowego ataku socjotechnicznego którego celem było ośmieszenie Prezydenta RP a przy okazji policzek dla wszystkich odpowiedzialnych za ochronę.

Co zawiodło (skupimy się tylko na aspektach ochrony i socjotechniki):

Przyjmowanie rozmów i weryfikacja rozmówcy - Prezydent jest jak prezes wielkiej korporacji i po to ma sekretariat by to on łączył rozmowy. Nie chodzi tylko o zarządzanie czasem ale zwłaszcza bezpieczeństwo, łączenie rozmów daje n…

Analiza danych na froncie walki z koronawirusem

Obraz
Analiza danych wyzwaniem XXI wieku
Obecnie największym wyzwaniem w zakresie bezpieczeństwa staje się nie tylko zdobycie informacji, ale także ich sprawna analiza. Zapewnienie przewagi informacyjnej to skomplikowany proces, a raz zdobyta informacja użyta w odpowiednim czasie i miejscu staje się potężną bronią.
i-SASMA pierwotnie powstała z myślą by pomóc zwalczać przestępczość gospodarczą. Jej celem jest zapewnienie wspomnianej przewagi informacyjnej dzięki możliwości wielopłaszczyznowej analizy danych z różnych źródeł. Aktualnie wykorzystywana jest w branży bezpieczeństwa biznesu.  i-SASMA nie tylko gromadzi i analizuje interesujące nas dane, ale także tworzy automatyczne raporty oraz statystyki w efektywny sposób zarządzając istniejącymi zasobami. 
W toku prac uświadomiliśmy sobie, że nasz system może aktywnie wspierać walkę
z koronawirusem w myśl zasady zbieraj, analizuj, raportuj.
Obecnie wiele instytucji walczących z epidemią zmaga się z problemem analizowania dużych ilości inform…

Bezpieczeństwo biznesu w czasie COVID-19

Obraz
Obecna pandemia koronawirusa ma niebywały wpływ na biznes, ale tym wpisem spróbuję odpowiedzieć jak będzie wyglądała branża, którą reprezentuję po jej opanowaniu i z czym będzie musiała się zmierzyć.
Na początek fakty.
Parę lat temu  Organizacja Narodów Zjednoczonych, a dokładniej jej biuro zajmujące się przestępczością (United Nations Office on Drugs and Crime) opublikowała raport na temat wpływu kryzysu ekonomicznego na aktywność przestępczą. Pomimo, że raport ma już swoje lata w świetle wydarzeń związanych z koronawirusem staje się bardzo aktualny.
Nie wdając się w szczegóły raportu UNODC, wykazała ścisłe powiązanie pomiędzy kryzysem gospodarczym, a wzrostem przestępczości.
Odpowiedź można zawrzeć w jednym zdaniu.
Różnica między aspiracjami czy też oczekiwaniami, a osiągnięciami w rzeczywistości.
Im większa będzie wspomniana różnica tym większa będzie frustracja i większy apetyt na ryzyko prowadzące prosto na ciemną stronę.
Ktoś może powiedzieć, że to nic odkrywczego, to prawda, kry…

Podsumowanie roku 2019 - trendy i wyzwania na przyszłość

Obraz
Grudzień jest specyficznym miesiącem, wiele firm podsumowuje mijający rok a także stara się przygotować na kolejny.
Kierując się tą filozofią poniżej prezentujemy krótkie podsumowanie 2019 roku w SASMA, oraz subiektywne zestawienie wyzwań dla naszej branży jakie pojawią się w 2020 roku.


Mijający rok upłynął pod znakiem jubileuszu 10 lecia działalności firmy, na przestrzeni tych minionych lat SASMA stała się zaufanym partnerem świadczącym usługi dla swoich klientów na całym świecie.

Ze zrozumiałych względów nie możemy dzielić się tym co robimy ale pewne wyobrażenie o skali naszych operacji dają liczby.
W roku 2019 zespoły SASMA przeleciały blisko 80 tyś km (dla porównania obwód Ziemi to trochę powyżej 40 tyś km)
Ta ilość kilometrów świadczy dobitnie że staliśmy się już firmą która nie boi nie wyzwań nawet w najbardziej egzotycznych miejscach.

Kolejnym wyzwaniem jakie stało przed nami w 2019 roku była praca związana z oprogramowaniem i-SASMA

Nikt z nas nie miał pojęcia jak tworzy się opr…

Porażki duże i małe

Obraz
Po dłuższej przerwie wracamy do naszego bezpiecznikowego bloga.
W tym wpisie skupimy się na porażkach, tak dokładnie na porażkach.
Wszyscy chwalą się sukcesami, zwłaszcza portale społecznościowe są przeładowane opowieściami o zakończonych sukcesem akcjach, nikt jednak nie wspomina o porażkach.

Porażki w pracy bezpiecznika się zdarzają i moim subiektywnym zdaniem nie można ich wyeliminować.
Im więcej skomplikowanych zleceń, tym ryzyko porażki jest większe i trzeba się na to przygotować.
Osobiście nie wierzę w zapewnienia konkurencji, która mówi "nigdy nie przegraliśmy".

Jak dzielimy porażki (subiektywny podział wg SASMA):

Zależne od nas - wnikające z naszych (naszego zespołu) błędów, które wpływają na całość operacji, Niezależne od nas - także rujnujące operację,  na które nie mieliśmy wpływu. Która z tych porażek jest cięższa do "przetrawienia"?
Uważam, że ta zależna od nas, bo oznacza to, że mogliśmy jej zapobiec, a tego nie zrobiliśmy więc powinniśmy mieć uzasadn…

Corporate event security/Bezpieczeństwo imprez korporacyjnych - zagrożenia XXI wieku

Obraz
Bezpieczeństwo imprez kojarzy się większości osobom z imprezami masowymi - to słuszne skojarzenie, ale nie o nich będzie nasz wpis.

Wyobraźmy sobie korporację farmaceutyczną, która zapoznaje swoich pracowników, czy też lekarzy z najnowszymi rozwiązaniowymi dotyczącymi walki z rakiem.
Dzieli się sekretami swoich rozwiązań na rynku, w którym konkurencja wydaje miliony na zdobycie poufnych danych zapewniających przewagę informacyjną.

Wyobraźmy sobie kolejną korporację tym razem z branży IT, która omawia szczegóły swoich najnowszych  rozwiązań z kluczowym managementem, a konkurencja jest gotowa zapłacić duże pieniądze za pozyskanie tych danych.

Tego typu spotkania odbywają się najczęściej w formie kilkudniowej imprezy zorganizowanej w dużym hotelu, gdzie poza częścią oficjalną jest także część mniej formalna.
To właśnie tego typu spotkania obejmuje definicja corporate event security czyli bezpieczeństwo imprez korporacyjnych.

Postarajmy się na początek zdefiniować podstawowe zagrożenia j…

Chronimy Twój biznes od 2009 roku

Obraz
Czas biegnie szybko, nie tak dawno zdałem sobie sprawę, że w 2019 roku mamy pewną bardzo szczególną rocznicę.
Mija właśnie 10 lat od czasu powstania SASMA.
Oczywiście może wydawać się, że nie jest to dużo, przecież istnieją firmy mające tradycje liczone w setkach lat, jednak biorąc pod uwagę specyfikę branży bezpieczeństwa biznesu, a także fakt iż wywodzimy się z kraju, gdzie zachodnie standardy biznesu pojawiły się stosunkowo późno to należy uznać to za sukces.

Możemy śmiało przyjąć, że należymy do grupy pionierów (oczywiście nie sami) naszej branży w tym kraju zwłaszcza w ujęciu korporacyjnym, słowo "bezpiecznik" w 2009 roku kojarzyło się bardziej z prądem niż bezpieczeństwem biznesu.
Konkurencja w owym czasie prawie nie istniała, a na polskim rynku rządziły firmy doradcze z zachodu.

Początki były ciężkie, szukaliśmy dla siebie pomysłu, nie znając rynku w Polsce, ani jego potrzeb, że o umiejętności prowadzenia biznesu nie wspomnę.
Zajmowaliśmy się dosyć prostymi sprawami, …