Corporate event security/Bezpieczeństwo imprez korporacyjnych - zagrożenia XXI wiekuBezpieczeństwo imprez kojarzy się większości osobom z imprezami masowymi - to słuszne skojarzenie, ale nie o nich będzie nasz wpis.

Wyobraźmy sobie korporację farmaceutyczną, która zapoznaje swoich pracowników, czy też lekarzy z najnowszymi rozwiązaniowymi dotyczącymi walki z rakiem.
Dzieli się sekretami swoich rozwiązań na rynku, w którym konkurencja wydaje miliony na zdobycie poufnych danych zapewniających przewagę informacyjną.

Wyobraźmy sobie kolejną korporację tym razem z branży IT, która omawia szczegóły swoich najnowszych  rozwiązań z kluczowym managementem, a konkurencja jest gotowa zapłacić duże pieniądze za pozyskanie tych danych.

Tego typu spotkania odbywają się najczęściej w formie kilkudniowej imprezy zorganizowanej w dużym hotelu, gdzie poza częścią oficjalną jest także część mniej formalna.
To właśnie tego typu spotkania obejmuje definicja corporate event security czyli bezpieczeństwo imprez korporacyjnych.

Postarajmy się na początek zdefiniować podstawowe zagrożenia jakie mogą pojawić się podczas tego typu eventu:
  • kradzieże (kieszonkowcy, na zlecenie)
  • próby przedostania się w nieautoryzowany sposób na spotkanie
  • próby zdobycia materiałów ze spotkań (papierowych jak i elektronicznych)
  • próby nagrywania spotkań (również tych nieoficjalnych)
  • próby zakłócenia spotkania
  • inne
To tylko kilka przykładów zagrożeń zdefiniowanych na tego typu spotkaniach.
Celowo nie wspominam o innych m.in związanych z terroryzmem (spotkania często są w krajach/miastach, w których zdarzenia tego typu są dosyć częste), czy też z zagrożeniami typowymi dla travel security (bezpieczeństwa podróży). 

Przygotowanie takiego zabezpieczenia zaczyna się zwykle wiele tygodni wcześniej analizą ryzyka dla danego kraju/miasta/dzielnicy gdzie ma odbywać się dany event.
Odpowiednie instrukcje są przygotowywane dla wszystkich uczestników i wysyłane do nich drogą elektroniczną jeszcze przed eventem, by mieli czas zapoznać się z potencjalnymi zagrożeniami.

 Na tym etapie, ważny jest nieustanny monitoring sytuacji w danym kraju/mieście/okolicy, tak by w obliczu pojawiających się zagrożeń elastycznie na nie reagować.

Lokalizacja miejsca spotkania, a także położenie sal/sali - bardzo ważny aspekt, który musi być wcześniej skonsultowany z zespołem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo.
Odpowiednie zaplanowanie lokalizacji pozwala wykluczyć ruch osób postronnych co wiąże się z minimalizacją zagrożeń.

Kolejnym ważnym aspektem jest system identyfikacji uczestników spotkania - musi on być pod ścisłą kontrolą, wykluczającą możliwość wydania identyfikatorów nieautoryzowanym osobom, zdobycia ich wzorów. 
Identyfikatory powinny w maksymalny sposób utrudniać potencjalne fałszerstwo.

Proces dystrybucji materiałów na spotkaniu - to kolejny punkt jaki podlega naszej ochronie.
Ważne jest by bez względu na to czy są to materiały elektroniczne, czy papierowe,  były one odpowiednio chronione, by nikt nie opuścił z nimi strefy bezpiecznej, a także by po zakończeniu spotkania wszystkie materiały zostały zabezpieczone/zniszczone.

Zabezpieczenie części nieformalnej spotkania - kolejny ważny aspekt jaki podlega opiece ochrony, obejmujący nie tylko same spotkania, ale również transport/przemieszczanie się grup uczestników.

Wymieniłam tylko kilka punktów, opisując je dosyć ogólnikowo, istotnych dla realizacji zadania związanego z corporate event security, celowo ominąłem inne (np. związane z bezpieczeństwem IT) tak by nie zdradzać za dużo i nie ułatwiać potencjalnym przeciwnikom pracy.

Ważne jest jednak by zrozumieć coś co powtarzamy od dawna - Informacja jest walutą XXI wieku, a jej utrata może okazać się dla firmy katastrofalna w skutkach.

Od dłuższego czasu mamy przyjemność realizować zlecenia typu corporate event security na całym świecie.
Zespoły SASMA nieustannie pracują za granicą strzegąc sekretów naszych klientów, samemu stojąc w cieniu.
Jeśli szukasz takiego rozwiązania dla swojej firmy skontaktuj się z nami.Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wpadka Prezydenta RP - wzorowy atak socjotechniczny

Bezpieczeństwo biznesu w czasie COVID-19

Analiza danych na froncie walki z koronawirusem